0258معرفی-جایزه---خ
catalog-iconcatalog-gray-icon
ثبت-نام---نثبت-نام--خ
 

درباره جایزه کنفرانس

جایزه ملی استراتژی، جایزه ای است که هرساله توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به سازمانهای واجد صلاحیت اعطا می شود. این جایزه، گستره ملی دارد و حوزه موضوعی مدیریت استراتژیک را در برمی گیرد. شایان ذکر است که اولین دوره برگزاری این جایزه همزمان با پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک تعریف شده است.
ادامه مطلب...